انواع شعر از نظر قالب یا فرم

مقدمه

 

منظور از قالب یک شعر، شکل آرایش مصراعها و نظام قافیه آرایی آن است. شعر به مفهوم عام خود نه در تعریف می گنجد و نه در قالب، ولی شاعران و مخاطبان آنها، به مرور زمان به تفاهم هایی رسیده اند و شکلهایی خاص را در مصراع بندی و قافیه آرایی شعر به رسمیت شناخته اند.
به این ترتیب در طول تاریخ، چند قالب پدید آمده و

تصویر


برچسب‌ها: انواع شعر از نظر قالب یا فرم

ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۴ | 8:30 | نویسنده : آرمان سیاهلو |

سبک ها و مکتبها در شعر فارسی

سبک شعر، یعنی مجموع کلمات و لغات و طرز ترکیب آنها، از لحاظ قواعد زبان و مفاد معنی هر کلمه در آن عصر، و طرز تخیل و ادای آن تخیلات از لحاظ حالات روحی شاعر، که وابسته به تأثیر محیط و طرز معیشت و علوم و زندگی مادی و معنوی هر دوره باشد، آنچه از


برچسب‌ها: سبک ها و مکتبها در شعر فارسی , انواع , سبک , ادبیات , شعر

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ | 16:29 | نویسنده : آرمان سیاهلو |

شعر چیست؟

بحث از چیستی شعر، بحث دشوار و به اعتباری غیر ممکن می باشد چراکه تا کنون که به اندازهء عمر آدمی- که از پیدایش شعر می گذرد- تعریف جامع و مانعی از آن صورت نگرفته است برای همین تعدادی آمده اند بسیاری از آثاری را که به زعم سر ایندگان آن، شعر محسوب می شده اند، از


برچسب‌ها: شعر چیست , ادبیات , شعر

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ | 16:12 | نویسنده : آرمان سیاهلو |

ادبیات چیست؟


زبان و ادبیات جلوه گاه اندیشه ، آرمان ، فرهنگ و تجارب و روحیات یک جامعه است . انسان ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام ها ، عواطف و اندیشه های خویش بهره جسته اند و از ادبیات که زبان برتر است بهبرچسب‌ها: ادبیات چیست , ادبیات , فارسی

ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۴ | 16:8 | نویسنده : آرمان سیاهلو |